You can do it!

Edu Systems, Ebuh program

Information Technology

Member Since: Oct 08, 2020
Yerevan, Armenia

About the Company

ebuh.am համակարգը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել բարձրագույն և մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների գործունեության հնարավոր հիմնական ուղղությունները՝ ապահովելով տեղեկատվական միասնական բազա: ebuh.am hամակարգը ստեղծվել է վեբ տեխնոլոգիաների հիման վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս համակարգի oգտատերերին յուրաքանչյուր պահի և ցանկացած վայրից մուտք գործել համակարգ: Այն ստեղծվել է մասնագիտական կրթական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կառավարումն ու կազմակերպումը պարզեցնելու, օպերատիվության, ճկունության և արդյունավետության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով: Համակարգի գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ, խորապես վերլուծելով հայկական միջավայրի առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր բուհի կտրվածքով, ստեղծվել և ստեղծվում են հիերարխիկ կառուցվածքով և լոգիստիկ սկզբունքով հագեցած ճշգրիտ ալգորիթմական լուծումներ:

Current Jobs

Contact Us
Nalbandyan 96/7, Yerevan 0010, Armenia